Uppdaterad 2020-11-21 Foton Tommy Hassinen  Copyright © 2013 - 2022
Bli medlem i Gullringens Simhall
NY MEDLEM I SIMHALLSFÖRENINGEN! Jag önskar bli medlem i Gullringens Simhallsanl. ek.för. Medlemsavgiften,  är f.n. kronor 150: -/år. Medlemsavgift för familj  300:-/år Namn: Adress: Tel.nr: Gullringens Simhallsanläggning ekonomiska förening  Tel.  076 - 022 38 74 Bankgiro: 5043 - 9850 Mail:  info@gullringenssimhall.eu