Uppdaterad 2018-01-04 Foton Tommy Hassinen  Webbmaster  Copyright © 2013 - 2018
Våran Personal
Marita Älenmark Reneé Levin Vakant
ANSVARIG för teknisk utrustning, för löpande underhåll av maskinpark, för tillsyn av inköp till doseranläggning samt kontaktperson mot Processgruppen, och för vatten kvalitén
ANSVARIG för simskoleverksamheten och kontakter med Vimmerby och Kinda kommuner enligt avtal om simundervisning. Schemaläggning och bemanning. Vattengymnastikgrupper och för sim och märkestagning.
ANSVARIG för inköp av glass, godis och övriga varor som behövs i cafeterian. Egenkontroll av kök. Inköp av förbrukningsmaterial ex. toalettpapper, rengöringsmedel m.m.