Styrelsen

Styrelsen 2024-2025

Kenneth Björklund                   Ordförande

Madeleine Midenstrand          Vice ordförande

Lotta Landqvist                         Kassör

Ida Bogren                                  Ledamot                      

Morgan Gustafsson                  Ledamot

Niklas Landucci                        Ledamot

Jenny Lindh                               Ledamot

Kerstin Svensson                      Ledamot

Lotta Wacker                             Ledamot                  

Tommy Hassinen                     Suppleant

Jörgen Joelsson                         Suppleant

Anna Landucci                         Suppleant

Ronny Oskarsson                     Suppleant

Jourlistan 2024

Vecka 25         Madeleine Midenstrand

Vecka 26         Morgan Gustafsson                   

Vecka 27-31    STÄNGT

Vecka 32         Kenneth Björklund

Vecka 33         Madeleine Midenstrand

Vecka 34         Lotta Landqvist

Vecka 35         Kerstin Svensson

Vecka 36         Morgan Gustafsson

Vecka 37         Lotta Wacker

Vecka 38         Niklas Landucci

Vecka 39         Ida Bogren

Vecka 40         Jenny Lindh

Vecka 41          Tommy Hassinen

Vecka 42          Jörgen Joelsson

Vecka 43          Kenneth Björklund

Vecka 44          Madeleine Midenstrand

Vecka 45          Lotta Landqvist

Vecka 46          Kerstin Svensson

Vecka 47          Morgan Gustafsson

Vecka 48          Lotta Wacker

Vecka 49          Niklas Landucci

Vecka 50          Ida Bogren

Vecka 51          Jenny Lindh

Vecka 52          Tommy Hassinen